ARAMA

Hırsızlık ... Hırsızlık, soygun, soygun - fark nedir?

Rusya hırsızlığı, soygun, soygun ceza hukukunda -Bunlar mülkiyete karşı yasadışı eylemlerdir. Para hırsızlığı amacıyla hırsızlık yapıyorlar. Hırsızlık, mülkün gizli bir zimmete geçmesidir. Hırsızlık açık bir eylemdir. Ayrıca bir başkasının mülk edinmesini de amaçlamaktadır. Hırsızlık bir saldırıdır. Amacı, aynı zamanda, şiddetten yararlanma, sağlık veya yaşam için tehlikeli olan ya da böyle bir eylemi kullanma tehdidi altında olan bir başkasının mülkünün hırsızlığıdır.

Bütün bu suçların ortak bir özelliği var. Başkalarının mülklerini yakalamak için amaçlanıyorlar.

soygun

Sahiplik şekilleri

Suçun amacını belirlemek için Medeni Kanun çeşitli mülkiyet biçimlerini birbirinden ayırır:

1. Tüzel kişiliklerin veya vatandaşların mülkü. Bu özel mülk.

2. Devletin mülkünün yanı sıra, özneleri. Bu devlet mülkü.

3. Kentlerin mülkiyeti, kırsal yerleşimler ve diğer belediyeler.

Mülkiyet biçimi ne olursa olsun, herhangi bir mülk yasal korumaya tabidir.

Yasa dışı bir hareketin bileşimi

Hırsızlık, hırsızlık ve soygunun amacı daimabaşkasının malı. konusu ayakları yüzü (ondört). sübjektif yan suç tarihinde ağırlaştırıcı koşulların ortak bir set ile doğrudan niyet ile karakterizedir.

1. Bir kaç kişi tarafından hukuka aykırı bir eylemin komisyonu.

2. Büyük hasara yol açıyor.

3. tekrarlanan, vb.

Amacıyla, ameller, başkalarının mülkünün ele geçirilmesiyle karakterize edilir ve mal sahibine haksız fiilleri nedeniyle gerçek maddi zarara neden olur.

soygun ve soygun

Hırsızlık özellikleri

Gizli hırsızlık altındaki hırsızlık eylemi anlıyormalikinin sahibi veya diğer maliklerinin yokluğu sırasında yasadışı olarak eline geçen bir kişi. Bir kişi, sahibinin huzurunda bir suç işliyorsa, ama hırsızlık anını görmediği bir zamanda, böyle bir eylem de bir hırsızlık olarak kabul edilir. Sahibin sahibi veya başka bir kişi hırsızlık anını gördüyse ve saldırgan gizli davrandığına inandığında, eylem hırsızlık niteliği taşır.

Hırsızlık suçunun amacı ne?suçluyu ihlal, o başkasının özelliktir. konu ondört yaşını doldurmuş olan bir kişidir. Hırsızlık böyle devam bir yöntem ve yeri suç, suç ortakları varlığını çalıntı mal gizlenmesi ve özellikleri. D. yasadışı bir öznel taraftan böyle devam suçluluk, ön hile varlığı ile daima karakterize edilir ve. D.

hırsızlık soygunu soygunu

Soygunun özellikleri

Söz konusu suç, hırsızlıktan farklı olarak,Bir takım sahipleri, diğer sahipleri veya dışarıdakileri bulmak için mülkiyeti açıkça çalarak gerçekleşir. Hırsızlık sırasında mevcutlar, bunu yapan kişinin eylemlerinin yasadışı olduğunu bilerek.

Hırsızlık bir suç, nesnesibaşkasının mülküdür. Saldırganın aktif eylemleri ile karakterizedir. Başka bir mülkün açık şiddet içermeyen bir mülkünde ifade edilirler. Hırsızlık, suçu herhangi bir yetenekli kişi olan bir suçtur. Ancak bir kişinin ondört yaşına gelmesi şartıyla. Subjektif açıdan, soygun, doğrudan bir karakterin, bencil amacın ve çalıntı mülkün kullanılma olasılığının niyetiyle ifade edilir. Amaç, failin, suçun gizlice gerçekleşmediğini fark etmesidir.

Bu arada eylem, hırsızlık hırsızlığın tam tersidir. Onun özelliği, başkasının mülkünü çalmak için açık bir yoldur.

soygun karakteristiği

Soygunun özellikleri

Soygundaki şiddet tehlikelidiryaşam ve sağlık karakteri. Bu, bu suçun bir özelliği. Yaralanan kişinin fiziksel durumunun değişen şiddet derecesinin ihlali ile karakterize edilir. Soygunun amacı başka bir kişiye ait mülktür. Nesnel tarafta, söz konusu eylem şiddet kullanımı ile karakterizedir. Söz konusu eylemin konusu on dört yaşından küçük olmayan aklı başında bir kişidir. Subjektif taraftan, soygunun doğrudan niyet ve bencil uçları vardır.

Rogue soygun

Hırsızlık, soygun, hırsızlık genel özellikleri

Hırsızlık veya hırsızlık suçları,mülkün çalınması durumunda, ve saldırganın diğer mülkünü elden çıkarma veya kullanma yeteneğine sahip olduğu düşünülür. Bir hırsızlık, mülkün çalındığı andan itibaren değil, sağlık ve yaşamı tehdit eden ve bu tür bir şiddeti kullanmakla tehdit eden şiddeti kullanarak işlenen saldırının başlangıcından itibaren tamamlanmış sayılır.

Bir suç ortağı olmadan mülkün çalınması durumunda,organizatör veya kışkırtıcı, fail tarafından gerçekleştirilen eylem, bir grup şahıs tarafından bir ön komplo tarafından işlenen yasadışı bir eylem değildir.

Suçlar (hırsızlık, soygun, soygun), işlenmişÖnceden anlaşarak, malın grup üyelerinden biri tarafından geri çekildiği hallerde cezai sorumluluk üstlenilmesi ve diğer kişilerin, rollerin dağıtımına uygun olarak, failleri bu fiilleri gerçekleştirmede yardımcı olmak için belirli eylemlerde bulundular.

Bir kişi buna katılmamış, ancak suçun izlerini, çalıntı malların satışını vb. Gizleyerek komisyonuna katkıda bulunmuşsa, bu tür eylemler, suç ortaklığı biçiminde suç ortaklığı niteliğindedir.

İşlem yapmayan yasadışı bir eylemin organizatörüHırsızlık, hırsızlık ve hırsızlığa yönelik eylemler, ancak bu eylemlere yönelmek cezai sorumluluğa tabi olmayan bir kişi, suçun fail olarak kabul edilir.

Bu eylemlerin niteliğindeBir grup insan tarafından organize edilen kanıtlar, büyük bir önem taşımaktadır ve bu da tugayın bir veya daha fazla suç işlemek amacıyla birleştiğini göstermektedir. Daha sonra yasadışı eylem, organize bir grup insan tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecektir.

Eğer suçun işlendiği sırada suçluysahırsızlık konusu olmayan mağdurun kasıtlı olarak zarar görmesi veya tahrip edilmesi durumunda, bu eylemler kasıtlı hasar veya mülkün yok edilmesi olarak sınıflandırılır.

Hırsızlık ve hırsızlık yapılabilirşiddet kullanarak. Farklılıkları var. Hırsızlık kullanırken şiddet kullanımının sağlık ve yaşam için tehlikeli olmadığı gerçeğinden oluşmaktadır. Hırsızlık durumunda şiddet kullanımı sağlık ve yaşam için tehlikelidir.

Hırsızlıktan kaynaklanan hasar,Suç anında mülkün gerçek değeri temelinde belirlenir. Çalınmış eşyaların değeri hakkında bilgi yoksa, uzman tarafından belirlenir.

Corpus delicti yokluğu vakaları

Istisnalar nelerdir?Hırsızlık, örneğin, mülk sahibine daha fazla geri dönüşle çıkarılan mülkün geçici kullanımı için işlenmişse, bu eylemler keyfidir ve başka bir makaleye hak kazanır. Sonuç olarak, hırsızlık veya soygun oluşturmazlar.

soygun ve soygun

Ceza davaları

hırsızlık, soygun veya soygun Ceza ücretleri aşağıdaki faktörlere dayanarak heyecanlı:

1. Mağdur veya akrabalarının başvuruları.

2.Bu kurumlara ait mülk hırsızlığı ile ilgili özel, devlet veya kamu kuruluşlarının yetkililerinden gelen mesajlar. Ya da bu kuruluşların işçilerine, onların mülklerinden yoksun bırakılmalarına yönelik bir saldırıya ilişkin gerçekler.

3. Sağlık kurumlarının saldırı sonucu mağdurlara yardım sunma raporları.

4. Hırsızlık olayının gerçekleri ve işaretleriyle ilgili görgü tanıkları veya soygunun işlendiği gerçeğiyle ilgili ifadeler.

5. Soruşturma ya da araştırmacı tarafından suç belirtilerinin tespit edilmesi.

  • Değerlendirme: