ARAMA

Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenliği kavramı: içerik ve yapı

Rusya'nın devlet olarak ortaya çıkışıdemokratik, yasal ve federal, siyasette, toplumda ve diğer alanlarda birçok değişiklik gerektirdi. Yeni koşullarda ülkenin çıkarları, piyasa ekonomisine katılımı ve dünyada gerçekleşen diğer süreçler hakkında tam bir değerlendirme yaptı.

ulusal güvenlik kavramı
Hem devletin hem de vatandaşlarının varlığıgünümüzde çok çeşitli tehditlerin etkisi altında. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Kavramı'nın Aralık 1997'de onaylanmış olmasıydı. 2000 yılının Ocak ayında, ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından düzenlendi. Bu belge, politikacıların hem iç tehditler hem de dış kaynaklı olmak üzere ulusun güvenliği ile ilgili eylemlerine karşı karşıya oldukları ve onlara yön verdikleri stratejik görevleri ve öncelikleri yansıtmaktadır.

Belge yapısı

Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenlik kavramı dört bölümden oluşmaktadır:

Bunlardan birincisi, Rusya'nın konumunuİki kutuplu çatışma döneminden sonra işgal edeceği yer bitti. Aynı zamanda, dünyadaki hakim eğilimleri, her şeyden önce, ülkelerin bir çok konuda politik ve ekonomik konumlarını güçlendirmek üzerine birleştiğini göstermektedir. Belgenin bu bölümünde, Birleşik Devletler lider olarak kalırken, Batı ülkelerinin egemen olacağı uluslararası ilişkilerin oluşturulmasıyla ilgili kendi konumunu geliştirdiği görülmektedir.

Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenlik kavramı
Bu yapı, ortaya çıkan sorunları çözmek için tasarlanmıştır.Sorunların dünyası ağırlıklı olarak askeriydi ve resmi yasal normların atlanması gerekiyordu. Tabi ki Rusya uzak durmayacak. Çoğu güvenlik meselesinde, çıkarları diğer devletlerin çıkarlarıyla örtüşmektedir.

İkinci bölüm Rusya'nın çıkarlarını tanımlarbir millet olarak. Uzun vadeli hedeflere ve kamu politikasının hedeflerine dayanır. RF'nin ulusal güvenliği kavramı, bu çıkarların içeriğini aşağıdaki alanları kapsayacak şekilde sınırlar: bilgi, ekonomik, sosyal, iç politik, askeri, uluslararası, çevre ve sınır.

Üçüncü bölümde tehditler listeleniyorÜlkeden önce ve sonradan etkiledikleri yaşam alanları. Bunların çoğu ilk önce sosyal hayatı etkilemektedir: toplum, fakirlere keskin bir biçimde ayrılır ve zengin, işsizlik büyür. Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenliği kavramı, ekolojik durumun bozulmasına, biyolojik kaynakların tükenmesine vurgu yapmaktadır. Durum, endüstrinin sürekli gelişmesi ve kaynakları koruyan teknolojilerin kullanımını belirleyen yasaların olmamasıyla şartlanmaktadır.

rusya milli güvenlik kavramı
Devlet tarafından denetlenmemesi, etkisiz ekonomik ve yasal mekanizmalar gibi anlar, sadece çevre için değil, diğer yaşam alanları için de karakteristiktir.

Dördüncü bölümde, Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Kavramı, siyasetçilerin karşı karşıya oldukları özel görevleri belirlemektedir:

- Olası tehditleri zamanında tahmin etme ve bunları tanımlama ihtiyacı;

- tüm uluslar arasında dostane ilişkilerin oluşumu;

- mevzuat değişikliği;

- Yerel özyönetim çalışmalarının geliştirilmesi, vb.

Ülkenin güvenliğini sağlamak için alt sistemlerin çalışması

Rusya Ulusal Güvenlik KavramıBelli bir dönemde ortaya çıkan problemlerin analizi temelinde oluşturulur. Bu nedenle, bu belgenin oluşturulması, ülkenin güvenliğini sağlayan devlet bilgi merkezleri ve devlet dışı alt sistemlerin çok özenli bir çalışmasını gerektirmektedir. Bu yönde alınan önlemler dizisi sadece devlet tarafından değil, halk tarafından da desteklenmelidir.

  • Değerlendirme: