ARAMA

Lisans sözleşmesi ve yazılımı

Lisans sözleşmesi araçlardan birimünhasır hakkın elden çıkarılması. Bu, bir tarafın, entelektüel faaliyetin belirli bir sonucunu kullanmak için başka bir hak kazandığı ve bu kullanımın sınırlarının sağlandığı bir medeni hukuk belgesidir. Aynısı bireyselleştirme araçları için de geçerlidir.

Ücretli telif hakkı lisans sözleşmesiÖnceden belirlenmiş bir büyüklükte bir kerelik veya periyodik ödeme olan bir ücretin ödenmesini içerir. Ayrıca faiz, faiz gelirlerinden de ödüllendirilebilir. Hükümet, belirli kullanımlar için yazar için öngörülen asgari tutarı belirleyebilir.

lisans sözleşmesi

Yazılım bir veri topluluğudurve objektif bir biçimde sunulan ve bilgisayar cihazlarının çalışması için tasarlanmış komutlar. Bunun bir parçası da programın geliştirilmesi sırasında alınan hazırlayıcı materyaller ve ürettiği görsel-işitsel görüntüler. Ayrıca işletim sistemleri ve yazılım paketleri içerir.

Yazılım Lisans Sözleşmesinispeten yakın bir zamanda medeni hukukta ortaya çıktı. Temel şartları, konunun tanımı ve uygulama yöntemleridir, yani lisans sahibinin kullandığı programın adını ve kullanım hakkını lisans sahibine aktarmalıdır. Böyle bir bilgi yoksa, lisans sözleşmesi geçerli sayılmaz ve haklar verilmez.

lisans anlaşmaları

Yasal boyutta bilgisayar programlarının özellikleri

Yazılımla ilgili lisans sözleşmesinin kendine özgü özellikleri vardır. Bu belirli bir nesne olduğundan, bunun için ayrı kurallar vardır:

1. Hak sahibinin talebi üzerine, Rospatent'te gerçekleştirilen bilgisayar programlarının devlet kaydı mümkündür. Bu, kamu siciline girmek anlamına gelir ve herhangi bir kişi bu bilgiye serbestçe erişebilir. Bu nedenle, devlet sırlarını içeren programları geçmez.

2. Yazılımla ilgili münhasır hakkın yabancılaşmasını içeren anlaşmalar da kendine özgü özelliklere sahiptir. Rospatent'in açık siciline girilmişse, o zaman böyle bir anlaşma devlet kaydına tabidir. Program kayıt defterine girilmemişse, kayıt yaptırmak gerekli değildir.

Katılım sözleşmesi

Bilgisayar programları için sonuçlandırma prosedürüKatılım sözleşmesi: Kullanıcı, bu programı veya veritabanını kullanmaya başladığı andaki kararına rıza gösterdiği kabul edilir. Bu anlaşmanın şartları kopyada yer alır ve ayrıca ambalaj üzerinde de belirtilebilir.

yazılım lisans sözleşmesi

Yazılım diğer nesneler ve fikri mülkiyet öğeleriyle aynı şekilde korunmaktadır. Bununla ilgili lisans anlaşmaları, yasa ile belirlenen usule uygun olarak sonuçlandırılmaktadır.

  • Değerlendirme: