ARAMA

162 makale, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu: yorumlar. Soygun ve soygun arasındaki fark

Toplumdaki ekonomik ilişkilerin gelişimimülkiyete karşı işlenen suçların geniş çaplı "yaygınlaştırılmasına" yol açtı. Ancak, XXI. Yüzyılda insanların saygın vatandaşları aldatmak için İnternet'i veya diğer teknolojileri kullandıkları gerçeğine rağmen, mülkiyete karşı bazı suçlar "klasik", değişmemiş biçimde kalmıştır. Sorun şu ki, bu tür toplumsal olarak tehlikeli eylemler yüzyıllar önce biliniyordu. O zamandan beri, kompozisyonları değişmedi. Bu suçlardan biri, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nda verilen cezadır. Makalede, bu suçun bileşiminin yanı sıra, doğrudan tecavüzün yönlendirildiği nesnenin karakteristik özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ceza hukuku teorisinde sürekli olarak üzerinde çalışılması gereken diğer suçlar arasında kilit bir yer tuttuğu belirtilmelidir. Bu, pratikte, sosyal açıdan tehlikeli bir eylemin niteliği hakkında hiçbir soru bulunmayacak şekilde yapılır.

Soygun kavramı

Hırsızlık, mülkiyete karşı işlenen suçlardan biridir, 162 maddeyi açıklar (Rusya Federasyonu Ceza Yasası). Soygunun işlenmesi sırasında sadece bir başkasının mülkünün çalınması değil, aynı zamanda insan yaşamı ve sağlığı için tehlike taşıyan şiddet olayları da meydana gelir.

162 Rusya Federasyonu Ceza Yasası'nın Maddesi
Yasa koyucu, diğer ayrıntılarıyla ayrılır.Benzer suçlar, mağdurun soygunun hayatına tecavüzün doğasını gösterir. Böylece, yaşam ve sağlık tehlikesi her zaman soygun gibi bir suçun parçası olarak mevcut olacaktır.

Suçun yapısı

Soygunun bileşimi,Rusya Federasyonu Ceza Kanununun Özel Bölümü tarafından sunulan diğer suçlar, yani: konu, nesne, öznel taraf ve objektif taraf. Soygunun özeni, özel bir suç konusudur. Madde 162 (Rusya Federasyonu Ceza Yasası), 14 yaşını dolduran bir kişinin, cezanın, mülk ve insan yaşamına karşı ciddi bir suç olduğu için cezai sorumluluğa getirilebileceğini belirtir.

Öznel taraf dayanmaktadır kisoygun her zaman kasıtlıdır. Yanlışlıkla ihmal etmek imkansız, "yanlışlıkla." Bu nedenle, yasa koyucu, suçlulara, çok fazla getirilen bir mahrumiyetle hırsızlık yapmak için ciddi cezalardan kaçınma fırsatını "keser".

Soygunun amacı

Soygun iki nesle atfedilebilirsuçlar. Detaylı analizde benzer bir sonuç, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 162. Maddesi ile verilmektedir. Bazı bilim adamlarının ve Yüksek Mahkeme Plenumunun yorumları suçtaki iki nesnenin (ana ve ek) varlığını doğrulamaktadır.

162 Makale укрф часть 2

Bu sosyal açıdan tehlikeli bir komisyon sırasındaeylemler her zaman mülkiyet ilişkilerinde zarara sahiptir, çünkü hırsızlık yapan bir kişi bunu mülk çalmak amacıyla yapar. İkinci amaç insan hayatı ve sağlıktır - kişisel mülkiyet dışı hukuk. Hırsızlık her zaman şiddete başvurmakla gerçekleşir - bu, nitelik belirleme özelliğidir ve şiddet, bazı durumlarda zararın yanı sıra, yaşam ve sağlık için de bir tehlike oluşturur.

Objektif tarafı

Makalenin başında soygunun olduğu belirtildi.Bir başka mülkün, Madde 162 (Rusya Federasyonu Ceza Yasası) tarafından belirtildiği gibi zorla elde edilmesi. Suç işlendiğinde, her zaman bir kişiye karşı bir saldırı olacak. Bu durumda, yasa koyucu, soygunu, insan sağlığına zarar veren, açık ve gizli bir saldırı olarak görecektir. Çoğu zaman soygun sırasında bir kişi ılımlı veya hafif şiddetteki sağlığa zarar verebilir. Suçun kapsamı tüm bu konuları kapsar, bu nedenle Ceza Kanununun Özel Bölümü'nün maddeleri kapsamında ek niteliklere gerek yoktur. Böyle bir kural, soygun sırasında meydana gelen yaralanmalar sonucunda bir kişinin öldüğü durumlarda geçerli değildir. Bu durumda, yeterlilik bir dizi suç temelinde yapılır.

Kalifiye suçlar

Hayata karşı birçok suç gibi vemülkiyet, soygun nitelikli besteler var. Örneğin, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 162. Maddesi, Bölüm 2, önceden komplo tarafından grupta soygun yapılmasına dair ceza öngörmektedir.
Bu durumda, yaptırım, şeklinde cezalandırılabilir.ceza ile birlikte 10 yıla kadar hapis cezası. Ayrıca, Rusya Federasyonu Ceza Yasası'nın 162. Maddesi, Bölüm 2'de, silah kullanımıyla hırsızlık için benzer bir ceza öngörülmüştür. Yasama organları, bu tür özelliklerin varlığıyla soygunun işlenmesi sırasında kamu tehlikesini vurgulamak için bu kadar katı bir çerçeve oluşturur. "Silah kullanımı", bir silah, gösteri veya kullanım tehdidi içeren herhangi bir eylem olarak anlaşılmalıdır.

soygun Rusya Federasyonu'nun 162. Maddesi

Özellikle nitelikli soygun kompozisyonu

Yasa koyucu, özel nitelikli hırsızlık suçları sağlamaktadır.

Ceza Yasası'nın 162. maddesi, işlenen soygunun kovuşturulması için bir fırsat sunmaktadır:

- organize suç grubu;

soygun ve soygun arasındaki ayrım

- özellikle büyük boyutlarda;

- sağlığa ciddi zarar vermekle birlikte.

İşlenmiş bir suçun bileşimi bu özelliklerden birini içeriyorsa, kişi en ağır cezayı çekecektir.

162 Makale укрф Dönemi

Hırsızlık için (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 162. Maddesi), terim niteliği taşıyan özellikler varsa, 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası verilir.

Cezanın şiddeti yükseklistelenen koşulların varlığında işlenen eylemlerin tehlikesi. Bu nedenle, önleme amacıyla, fiili bir suçun bulunması halinde, devlet tarafından faile veya suçluya ilişkin olarak kullanılabilecek ciddi cezalar oluşturulmuştur.

Soygun ve soygun arasındaki fark

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu Özel Bölümü'nün ilgili bölümündeHayata ve sağlığa karşı çok sayıda suç tanımladı. Çoğu sorun soygun ve soygunun niteliğinde ortaya çıkmaktadır. Burada, bu iki suçun yasal sınırlarını açıkça anlamanız gerekir. Hırsızlık, başkalarının mülkünün açık ve kasıtlı bir hırsızlığıdır, ki burada yaşam ve sağlık için tehlikeli olmayan şiddet kullanılabilir.

162 Makale укрф yorumlar

Bir kişi nesneleri veya şiddeti kullanırsa,Yaşam ve sağlık için önemli bir tehlike yaratma suçu soygun olarak sınıflandırılmalıdır. Hırsızlık ve soygun arasındaki fark, suçlunun niyetinde aranmalıdır. Hırsızlık sırasında, bir kişi başkalarının mallarını açık bir şekilde çalmak ve zarar vermek istemektedir. Soygun durumunda ise bir kişi önemsiz şiddet olasılığını kabul etmektedir. Bu iki suçu birbirinden ayırmak bize, soygunun niteliğini ayrıntılı olarak açıklayan 162 makaleye (Rusya Federasyonu Ceza Yasası) fırsat verir. Soygun sırasında kişinin, ne kadar ciddi olursa olsun, hiçbir zaman fiziksel zarara yol açmayacağı hatırlanmalıdır.

Sonuç

Bu yüzden soygunun bir çeşit olduğunu anladık.maddi ilişkiler ve mağdurun yaşamı ve sağlığı üzerinde bir tecavüzün varlığı ile karakterize ciddi bir suç. Hırsızlık için, katı bir tür ceza, yani özgürlükten mahrumiyet vardır. Rusya Federasyonu Ceza Yasası, suçun nitelikleri ve özellikle nitelendirici nitelikleri birbirinden ayırmakta ve bu da, bu sosyal açıdan tehlikeli eylemin herhangi bir yorumunu bastırmayı mümkün kılmaktadır. Sonuç olarak, soygunun suçunun doğası gereği basit olmadığı, dolayısıyla uygulamada kalifikasyonda zorluklar olduğu belirtilmelidir.

  • Değerlendirme: