ARAMA

İdari suç - nedir bu?

Bugün, suçların sorumluluğu,Kamu yönetimi ile ilgili idari cezalandırma sağlar. İdari ihlallerin özü, halkın ya da devlet düzeninin, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin, mülkün ve diğerlerinin zarar görmesi gerçeğinde yatmaktadır.

İdari suç aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Her zaman, önceliklerin yanı sıra devlet veya toplumun değerlerine yönelik bir tecavüz vardır. Bir idari suç, birilerinin çıkarlarını ve haklarını ihlal eder;
  • Bu suç, devletin ve toplumun yaşamını olumsuz yönde etkiler, kurulu sosyal düzeni bozar;
  • idari bir suç hukuka aykırıdır.

Ile ilgili normatif yasal düzenlemeleridari suçlar, er ya da geç kodlanmış. Kodu içerdiğini unutmayın - bu, sistematize etmek, sipariş etmek demektir. RK, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelerin idari suçları çok yaygındır. Prensip olarak ceza sistemi aynıdır.

İdari bir suçturYasalarda belirtilen normlara aykırı yasadışı bir eylem. Sadece eylemlerle değil, aynı zamanda eylemsizlikle de ifade edilebilir. Kişinin tüm bu davranışları, güçlü iradeli bir karakterde içsel olmalıdır. Mesele şu ki, bir kişi yaptıklarının farkında olmalı, olumsuz sonucun başlangıcının kaçınılmazlığını anlayacaktır.

İdari kurallar korunma amacına sahiptir.devlet disiplininin yanı sıra kamu düzeni. Bunların örnekleri çeşitli olabilen idari bir suç, trafik kurallarının ihlali, kamusal alanlardaki davranış kuralları, ticaret kuralları, balıkçılık, avcılık, askeri kayıt kuralları vb. Ile ilgili olabilir.

İdare hukukunun zorunlu kurallarıHer zaman geniş olan bir çevreye hitap edilir. Bu, bazılarının sadece tüzel kişilere, bazıları iş sektöründe çalışanlara, bazılarına sadece yetkililere ve benzerlerine uygulandığı anlamına gelir.

İdari bir suç olabilirkonuya ait eylem veya hareketsizlik ile bağlantılıdır. Eylem, belirli görevleri yerine getirmeme, yasakların ihlali, yasal gereklilikler vb. Ile ilgili olarak, suç işleyen kişinin aktif bir davranış biçimi olmaktan öteye geçmez.

Hareketsizlik altında, pasif bir davranış biçimi kastedilmektedir. Yasakların ihlali, yasal gerekliliklerin yerine getirilmemesi, özel görevler ile bağlantılıdır.

İdari suçun bileşimini tahsis etmek,Bir idari suçun diğerinden ayrılmasına izin vermek. Bu suçun bileşimi - yasa tarafından kurulan suç unsurlarının bütünlüğü. Gerekli tüm işaretlerin mevcudiyetinde, tapu antisosyal olarak kabul edilir ve idari kanunun normlarına uygun olarak yaptırım uygulanabilir. Yasal yapı idari sorumluluğun tek dayanağıdır.

İdari bir suçu olan unsurlar (işaretler):

  • öznel taraf;
  • konu;
  • objektif taraf;
  • nesne.

Nesnenin altında halkın kastedildiğiidari bir suç nedeniyle uğradığı ilişkiler, objektif taraf, kanunun yanlışlığı ile ilgilidir. İdare hukuku konusu, kendisine itiraz eden kişidir ve sübjektif parti, komisyonun özel koşulları ile ilgilidir.

İdari suç, idari cezanın temelidir. Çoğu zaman mahkemeden yapılır.

  • Değerlendirme: