ARAMA

Fikri mülkiyet ve değerlendirilmesi için yöntemler

Modern mevzuatta böyle bir terim var.fikri mülkiyet olarak. Son zamanlarda, bu yasal şart daha sık kullanılmaya başlanmıştır, çünkü telif hakkı ve ilgili haklar hakkında sürekli sorular vardır. Bu tür çatışmaları çözebilmek için yasal dayanağı bilmeniz gerekir.

Entellektüel aktivite özeldirİşin yönü, sonucu her zaman hissedilemez veya gerçekleştirilemez. Ancak, yine de, diğer herhangi bir maddi nesne veya bunun gibi bir şeyle aynı özelliktir. Belli bir değeri temsil eden her şey artık çatışmaların sebebi olabilir ve bazı durumlarda fikri mülkiyet çok değerlidir. Bu durumda ürünlerden veya insan entelektüel faaliyetinin bazı sonuçlarından bahsediyoruz.

Yasal bir bakış açısından, bu terimBir bireyin veya tüm şirketin sahip olduğu hakların bütünlüğünü ifade eder. Bu kişi veya şirket sırasıyla hak sahibi olarak adlandırılır. Sadece tüm fikri haklara sahip olanlar bu mülkü elden çıkaracaklardır.

Daha önce de belirtildiği gibi, modern dünyadaFikri mülkiyet belirli bir değeri temsil eder, çünkü gelir, bazen oldukça yüksek olabilir. Bu bağlamda, sahip olma hakkının korunması ve hukuki geçerliliğine ve kullanım haklarına sahip olmanın gereği vardır, çünkü maddi bir nesneden farklı olarak, zihinsel faaliyet ürünleri genellikle maddi değildir ve gelir de dahil olmak üzere diğer insanlar tarafından kolaylıkla kullanılabilir.

Yasal değerlendirme ve yasaların uygulama sınırlarının belirlenmesi

Fikri mülkiyet kavramı içerirBir kişi veya kurumun haklarını yasal olarak koruyan birkaç temel ürün ve belge çeşidi. Bu belgeler ilgili değerlendirme prosedürleri gerçekleştirildikten sonra elde edilebilir. Temel amaç, fikri mülkiyeti objektif ve doğru bir şekilde değerlendirmeyi, değerini belirlemeyi ve belirli bir kişi için haklarını düzeltmeyi denemektir.

Rusya'da, herhangi bir değerlendirme için standartlar vardır.MKSOI'nin mülkiyetine göre fikri mülkiyet değerlendirmesinin yapılması. Uluslararası değerleme uzmanları Derneği'nin yanı sıra, Amerikan ve Rus değerleme uzmanlarının gereksinimleri de göz önünde bulundurulmaktadır.

Fikri Mülkiyet Türleri

Bu durumda değerlendirme konusuYaratıcı faaliyetin somut sonucu. Bu kapasitede bilimsel ve teknik başarılar, profesyonel sırlar ve bilgi birikimi, tasarım projeleri, kitaplar, müzik, filmler vb. Prosedür, sahiplerine önem ve maddi fayda açısından muhtemel maliyetlerini belirlemek için tasarlanmıştır.

Bir mülkün mülkiyeti belirlenirözel belgeler. Patent, kendi icatlarını yapma hakkını tanımlamakta ve ayrıca kendi takdirine bağlı olarak kullanma ve gelir alma hakkını da vermektedir. Bir lisans, belirli fikri mülkiyet ürünlerinin kullanımıyla bir faaliyetin yürütülmesine izin veren bir belgedir, ancak kendisine sahip olma hakkını vermez.

Yaratıcı etkinlik ürünlerinin kategorisi altındaayrıca çeşitli ticari markalar ve markalar, reklam sloganları vb. Genellikle, üçüncü tarafların kullanımını sınırlamak amacıyla değerlendirilir ve patentlendirilir. Telif hakları ve ilgili haklar kitap, müzik, film ve diğer ürünler söz konusu olduğunda işe başlar. Bu fikri mülkiyet, çatışmalara en sık neden olur.

  • Değerlendirme: