ARAMA

Atık pasaportu: bu belgenin özellikleri

Atık pasaportu,kompozisyonlarını ve ilgili türlere ait olduğunu ve tehlike sınıfını gösterir. Bireysel girişimcilerin yanı sıra tüzel kişiler tarafından oluşturulmakta ve onaylanmaktadır.

atık pasaportu
Atık pasaport I-IV güvenlik sınıfı için hazırlanmıştır. Aşağıdaki özellikler dikkate alınmıştır:

• toksisite;

• patlama ve yangın tehlikesi;

• aşırı reaktivite;

• enfeksiyöz ajanların varlığı.

Atık kodu ve adı FCCC'ye uygun olarak belirtilmelidir. Her bir madde türü için ayrı bir atık pasaportu olmalıdır.

Toksisite neden olma kabiliyeti ile belirlenir.Kanser patolojileri dahil olmak üzere insanların ciddi veya kronik hastalıkları. Yangın riski, atığın yanıcı buhar veya gazlar yayıp yaymayacağı, hızlıca ateş, ısı veya su veya hava ile temasında yangına neden olup olamayacağı göz önüne alınarak belirlenir.

 tehlikeli atık pasaportu
Reaksiyon özellikleri, iki değerli bir yapı ve hidrojen atomlarının organik kökler ile yer değiştirmesiyle karakterize edilen organik maddelerin içeriği ile belirlenir.

Atık pasaportu ayrıca bilgi içerirçevre için tehlike seviyesi, farklı maddelerin insan yaşamı ve sağlığı ile ilgili. Zararlı olarak, zararlı bileşiklerin oluşturulduğu teknolojik süreçlerin yanı sıra, çıktı mallarının veya ürünlerin tüketici özelliklerini kaybettiği koşulların belirtisidir.

Atık sahiplerine dikkat edilmelidirİçlerinde saklanan maddelerin tehlikeli özelliklerini belirten uygun etiketleme etiketlerini uygulama ihtiyacı. Tehlikeli atık pasaportu, tehlikeli maddelerle ilişkili acil durumları önlemek veya ortadan kaldırmak için kullanılması gereken önlemleri gösteren "Ek bilgi" konumuna sahip olmalıdır.

Ayrıca, tehlikeli atıklar özel olarak donatılmış yerlerde depolanmalıdır. Üretim, depolama ve nakliye sırasında güvenli ve tehlikeli bileşikleri karıştırmak yasaktır.

tehlikeli atık pasaportunun geliştirilmesi
Tehlikeli atık pasaportunun geliştirilmesiRosprirodnadzor ve ilgili bölgesel organların katılımıyla. Bu durumda, atık sahibinin sağladığı bilgiler dikkate alınır. Kökeni, bileşimi, özellikleri, koşulları ve yeri, uygulama teknolojisi ve dezenfeksiyon ile ilgili verileri içermelidir. Bu belge, atığın kuruluşun ya da oluşturuldukları bölgenin dışındaki herhangi bir kısmının ilk ihracatından önceki dönemde kaydedilip kaydedilmelidir.

Laboratuar araştırması temelinde, belirli bir tehlike sınıfına ait maddelerin ait olduğunu belgeleyen bir sertifika da verildiğini belirtmek gerekir.

Ayrıca daha fazla zaman söylenmelidirTam ve güvenilir bilgi, atık pasaport güncellenmeli ve yeniden kaydedilmelidir. İlaveten, maddeler oluşma teknolojisindeki bir değişikliğin sonucu olarak tehlikeli özelliklerini değiştirirse, daha önce alınan pasaport geçersiz sayılır.

  • Değerlendirme: