ARAMA

Üretim talimatı

Üretim talimatı bir hükümdür.Kuruluşun çalışanı ve onun ürettiği ürünler ile kurumda gerçekleşen teknik çalışmalar arasındaki tüm ilişki çeşitliliğini yansıtır. Bireysel uzman için bireysel yasal normatif eylem geliştirilmiştir. Bu hükmün tüm maddeleri, teknolojik sürecin çeşitli yönlerini dikkate almaktadır. Karmaşık ve tehlikeli faktörlerin miktarındaki artışla birlikte, üretim talimatı artan sayıda yasal ve yasal belgeyi yansıtmaktadır.

Pozisyon pozisyonları evrenseldir veBelirli bir standart standartı yoktur. Üretim talimatı, çok sayıda yasama eylemine dayandığı gerçeğiyle bağlantılı olarak, teknolojik süreçlerin tanımlarında sapmaya izin vermemektedir. Çeşitli uzmanlıklara yönelik meslek pozisyonlarının geliştirilmesinde kullanılan belgeler, çalışanların mesleki faaliyetlerini düzenler. Bu işlevler, bir üretim talimatı biçiminde formüle edilen üretim davranışı biçiminde yansıtılmaktadır. Bu belgenin ana amacı:

- mekanik sabit sistemlerle çalışma için ayrıntılı talimatların ve kuralların kapsamı, manuel ve otomatik olarak devreye alma ve kurulum;

- Her bir meslek için iş yükünün büyüklüğüne ilişkin şartların oluşturulması;

- genel titreşim seviyesinin belirlenmesi;

- Yıl içinde gözenekleri ve bu etkinin süresi vb. temelinde hesaplanan ısıl etkinin büyüklüğünün belirtilmesi.

Üretim talimatı birini yansıtırüretim sürecinin temel faktörleri - işin şiddeti. Elle kaldırılması ve taşınması gereken malların kütlesi bilgisi temelinde belirlenir. Profesyonel aktivitenin ciddiyetini hesaplamak için, bir vardiyada işçinin organizmasında üretilen dinamik yükün belirlenmesi gereklidir. Bu gösterge için ölçü birimi kilogramdır. Fiziksel aktiviteye katılan çalışanlar için iş sürecinin şiddeti belirlenir.

Üretim talimatı doğru talimat verirÇalışanlara, iş koruma gereksinimlerini karşılayan koşullara uygun profesyonel aktiviteler için. Rusya Federasyonu İş Kanunu uyarınca, çalışanlara devlet garantileri garanti edilmektedir. Aynı zamanda, işveren, iş güvenliği gerekliliklerini ve iş güvenliği şartlarını yerine getirmekle yükümlüdür. RF CC, tüm kuralcı eylemlerin yürütülmesi için kontrol ve devlet denetimi ihtiyacını öngörür. Aynı zamanda, bu yasal düzenleme aynı zamanda üretim ilişkileri ile ilgili tüm şartların ihlalinden sorumludur. Bu hükümler uzmanların iş tanımlarına yansıtılmıştır.

Üretim düzenlemeleri yansıtırÇalışanlara, tulum ve ayakkabının yanı sıra bireysel koruma araçları sağlamayı amaçlayan asgari standartlar. Bu hüküm, güvenli çalışma koşulları için zorunludur ve işveren veya çalışan tarafından ihlal edilmemelidir.

İş tanımları ek olarak kullanılabiliriş sözleşmelerine Aynı zamanda, ayrı bir belge olarak onaylanabilirler. İş tanımları yapan kişiler (genellikle bu fonksiyonlar işletmenin personel departmanına emanet edilirler) mesleki tavsiye alma hakkına sahiptir. Eserde ayrıca çok sayıda standart belge kullanmak mümkündür. Dolayısıyla, iş sözleşmesi temelinde ve Rusya Federasyonu Çalışma Yasası ve çalışma dünyasındaki yasal ilişkileri düzenleyen diğer yasal düzenlemelere tam olarak uygun olarak, ustabaşı ve işçi, usta ve ekonomist, yönetmen ve baş muhasebecinin görev tanımları hazırlanır.

  • Değerlendirme: