ARAMA

Baş Mühendis ve görevleri

Baş mühendis, yapamayacağı bir kişidir.herhangi bir teknik girişim ile dağıtmak. İşinden ve organizasyonundan, tüm işletmenin çalışmasının, başarısının ve kazancının bağlı olacağıdır. Bu nedenle, baş mühendisin ana işlevi belirli bir işletmenin teknik gelişiminin yönünü incelemektir. Buna ek olarak, mühendis, diğer işletmelerin en iyi uygulamalarına ve mevcut bilimsel başarılara dayanan uygun teknik eğitim seviyesini sağlamaya çalışmaktadır.

Baş mühendis: görevler ve görevler

Baş mühendisin karşı karşıya olduğu en önemli görevler şunlardır:

- teknik politikanın ve kurumsal gelişimin yönünün netleştirilmesi;

- teşebbüsün teknik olarak yeniden inşası ve yeniden üretim teçhizatının tanımlanması;

- Beklentilerin belirlenmesi ve üretim sürecinin uzmanlaşma seviyesi;

- İşletmenin uygun seviyede teknik eğitiminin sağlanması ve iyileştirilmesi konusunda sürekli çalışma yapılması;

- Artan emeğin etkinliği, mali, maddi ve iş gücü kaynaklarının rasyonel harcaması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi.

Baş mühendis aynı zamanda yüksekÜrünlerin, hizmetlerin ve işlerin kalitesi, yüksek rekabet, güvenilirlik ve ürünlerin dayanıklılığı. Ürünlerin tüm standartlara uygunluğunu kontrol eder. Baş mühendisin görevleri de şunları içerir:

- Üretilmekte olan ürünleri geliştirmek için belirli önlemlerin geliştirilmesinin yönetimi;

- Üretim sürecinin modernizasyonu;

- Dış çevre, kaynak tüketimi ve teknik üretim kültürü üzerinde kontrol.

Mühendis teknik gelişmeyi düzenlerTüm modern teknolojileri ve dünya standartlarını dikkate alarak planlar. Üretim sürecindeki yeniliklerin tanıtımını organize eder ve çalışma koşulları, meslek sağlığı ve güvenliği üzerindeki kontrolleri kullanır. Teknik dokümanların ve çizimlerin hazırlanmasının ve icatlar için patentlerle çalışmanın koordinasyonunun bağlı olduğu baş mühendisliğinden.

Baş mühendis ne bilmeli?

Her şeyden önce, böyle bir kişi kaplarGönderi, bu faaliyetle ilgili tüm yasaları bilmelidir. Kuruluşun belgelerini ve kuruluşla ilgili diğer kuruluşların organizasyon ve idari belgelerini anlamalıdır. Baş mühendis aynı zamanda üretim yapısında yetkin olmalı ve gelişim olasılıklarını açıkça anlamalıdır.

Böyle bir çalışanın anlaması gereken diğer şeyler arasında:

- üretim teknolojisi;

- iş planlarının hazırlanması ve imzalanması için kurallar;

- Piyasa ekonomisinde üretim yönetimi yöntemleri;

- Çeşitli sözleşmelerin uygulanması ve hazırlanması için kurallar;

- Üretim, iş ve yönetim organizasyonunun ekonomisi;

- İş mevzuatının temeli;

- güvenlik düzenlemeleri.

Doğal olarak, baş mühendisin belirli hakları vardır. O hakkı var:

- Doğrudan görevlerini yerine getirmek ve işletmenin teknik hizmetleri adına hareket etmek için teşebbüsün bilgilerini kullanmak;

- üretimin ilerleyişi hakkında bilgi almak;

- teknik eğitim alanında şirket birimlerinin çalışmalarını kontrol etmek;

- talimatların ve sözleşmelerin geliştirilmesinde yer almak;

- Üretim bölümleri için üretim bölümlerine talimat vermek;

- kendi yetkisinde olan sorunları bağımsız olarak çözer;

- astlarının çalışmalarının iyileştirilmesi konusunda yönetime önerilerde bulunmak.

Baş mühendis, doğrudan görevlerini yerine getirmemekle yükümlüdür, çoğu kez bu tür bir gerçekleştirme, belirli maddi hasara neden olur.

  • Değerlendirme: