ARAMA

Eğitim lisansı: makbuz ve yenileme

Eğitim faaliyetlerini yürütmek içinRusya Federasyonu topraklarında özel bir lisans almak gerekmektedir. Bu süreç, olumlu duyguların getirmeyeceği yüksek bir süre ile karakterizedir. Ancak, sadece eğitimle ilgili hizmetleri bireysel olarak veren öğretmenler bunu engelleyebilir.

eğitim lisansı

Öncelikle pedagojik personelin işe alınmasıyla birlikte bir şirket açmak isteyen kurumlara ve bireysel girişimcilere eğitim lisansı gereklidir.

Kim lisans yoluyla geçmeli?

Bu durumda böyle bir prosedür için prosedürbazı yasama eylemleriyle düzenlenir. Bu, eğitim yasası ve lisanslama ile ilgili yasa ve eğitim faaliyetlerinin lisanslanması hakkındaki yönetmeliktir.

Ama tam olarak bir eğitime ihtiyacı olanLisans? Bu amaçla özel programlar kullanarak eğitim ve öğretim hizmetleri sağlayacak devlet ve devlet dışı kurumlardan alması gerekmektedir. Okul öncesi organizasyonları, genel eğitim kurumları, mesleki ve ek eğitim, diğer formlar ve eğitim türleri hakkında konuşuyoruz.

Yukarıdakilerin hepsinden başlayarak, eğitim ile ilişkili tüm kuruluşlar için eğitim faaliyetlerini yürütme lisansı gereklidir. Ancak istisnalar var.

Eğer böyle bir belge gerekli değildir:

 • Bir defaya mahsus dersler verilecek, eğitim ile ayrı seminerler düzenleyecek, daha sonra resmi formlarda yapılan uygun “kabuklar” ın belgelendirilmesine ve ihracata ihtiyaç duyulmadığı;
 • Bireysel girişimcilikle uğraşmakta, bu amaçla başka çalışanların katılımı olmadan kendi başına özel dersler vermektedir.

Lisanslama için ne gereklidir

Bir eğitim lisansının alınması,Bir dizi koşulu yerine getirmek gerekli. Bu nedenle süreç emek yoğun ve zaman alıcıdır. Bir tüzel kişilik veya bireysel girişimciliğin kayıt edildiği andan itibaren bir ay geçebilir. Ve gerekli belgelerin toplanması en zor görev değildir.

Her şeyden önceEğiticilerin ilgisini çeken ekipman tarafından kullanılan binalara yönlendirilirler. Eğitim programlarını unutma. Ama bunlar sadece ana noktalar. Çoğu, sınıfın olduğu zaman, öğrencilerin yaşına, kuruluşun türüne bağlı olacaktır.

eğitim lisansı almak

Bir eğitim lisansı almak içinYangın yönetmeliklerine dikkat etmek, eğitim programlarının nasıl geliştiğini açıklayan özel yöntem önerilerini dikkate almak gerekir. En azından bir ön takvim hazırlamak ve öğretmenleri işe almak düşünmek gerekir.

Binaların düzenlenmesi

Sadece bir yasal adres yeterli değildir.Eğitim amaçlı uygun tesisler, tüm düzenlemelere ve yasalara uyacaktır. Yalnızca minimum boyutu değil, aynı zamanda oda sayısını, ayrı girişlerin kullanılabilirliğini, siteyi yerleştirebileceğiniz bölgeyi de düşünün. Ancak bu durumda çoğu kurum türüne bağlı olacaktır. Bu nedenle, eğer bir eğitim lisansı gerekliyse, belirli bir faaliyet türü için tüm normları, bina seçimine karşı sorumlu bir şekilde yaklaşmak için incelemek gerekir.

Lisans prosedürüne girmek,Taşınmaz nesne için başlık belgeleri toplamanız gerekecek. Bu nedenle, kira sözleşmesi ya da satın alma işleminin tamamlanmasından önce bile, her şeyin menkul kıymetlerle "temiz" olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

Odayı gerekli formda getirmek gerekiyor.Tüm güvenlik standartlarına göre yönlendirilmiştir. Önerilen malzemeleri uygulayarak onarımı düşünmelisiniz. Alarmlar, yangın dedektörleri, aydınlatma cihazları kurmadan yapmayın. Ek olarak, sıcaklık rejimi dikkate alınmalıdır. Bütün bunlar SES ve Gospozhnadzor'un personeli tarafından kontrol edilecektir. Güvenlik konusunda sonuç çıkaracaklar.

Öğrencilerin alması planlanıyorsaBir eğitim kurumunun topraklarında yiyecek, sadece mutfak değil, aynı zamanda yemek odası donatmak için gerekli olacaktır. Ayrıca, Rospotrebnadzor'dan izin almak da gerekiyor.

eğitim kurumu lisansı

Gerekli tüm mobilya, ekipman satın almak için gereklidirve envanter. Bu durumda, sadece güvenlik kriterleri ile değil, aynı zamanda sıhhi kurallarla da yönlendirilmelidir. Tüm satın alınan mallara sertifika eşlik etmelidir, aksi takdirde bir eğitim lisansı alınmayacaktır.

Eğitim programları ve öğretmen kadrosu

Eğitim programlarının geliştirilmesi gereklidir.bağımsız olarak bu konuyla ilgilenmek veya yardım için uzmanlarla iletişime geçmek. Her şey devlet standartlarına uygun olmalıdır. Her program yöneticinin imzasıyla onaylanmalıdır.

Öğretmenlerin oluşturulmasından önce kompozisyonlarının oluşturulmasılisans için başvurular. Uzmanların profilde bir eğitim, nitelikler, belli bir hizmet süresi olmalıdır. Bütün bunlar özel belgelerle teyit edilmelidir. Gerekli tüm literatürü satın almayı unutmayın.

eğitim lisansı almak

Yukarıdakilerin tümünü tamamladıktan sonra, gerekli belgeleri toplamak ve devlet ücretini ödemek kalır.

Hangi belgelere ihtiyaç var?

 1. Noter tasdikli bir tüzel kişiliğin tüzüğü.
 2. Devlet Tescil Belgesi, birleşik Devlet Sicili Tüzel Kişilikleri Sicilinde değişiklik yapma (varsa). Kopyalar noter onaylı olmalıdır.
 3. LLC'nin oluşturulmasına atıfta bulunan kararlar ve yapılan değişiklikler (baş tarafından imzalanan nüshalar).
 4. INN.
 5. Tüm çalışma bölgesi için yasal belgeler.
 6. Eğitim programları ve müfredat.
 7. Öğretmenler hakkında bilgiler (diplomaların çalışma kitapları ile kopyaları).
 8. Malzeme ve teknik ekipmanı doğrulayacak bir referans.
 9. Rospotrebnadzor, Gospozhnadzor'ın sonuçları.
 10. Bir şube veya bir yapı birimi için bir eğitim kurumunun lisansı gereklidir? Formasyona ilişkin bir karar ve bir tescil belgesi ile daldaki Yönetmeliklerin bir nüshası gerekmektedir.
 11. devlet görevi ödeme yanı sıra envanterde Ödeme emri.

Lisans prosedürü

Başvuru ve pasaport ile toplanan tüm belgelerlisans yetkilisine atfedilmelidir. Bundan sonra 3 gün içinde belgeler doğruluk için değerlendirilir. Doğru hatalara 30 gün içinde izin verilir.

eğitim lisansı

Tamam mı? Doğrulama aşaması başlıyor. Bu hem kağıt üzerinde hem de ziyaretlerde olabilir. Karar başvurunun kayıt tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılacaktır. Yeterli veri sağlanamadığı veya eğitim faaliyetlerine müdahale eden koşulların keşfedildiği lisans yetkilisi reddedebilir.

Eğitim lisansı süresizgeçerlilik süresi, ancak Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından askıya alınabilir veya geri çekilebilir. Bu belgeyi vermeyi reddettiyseniz, mahkeme işlemlerinde karara itiraz edebilirsiniz.

yeni baskı

Eğitim lisansı ne zaman yeniden yayınlanabilir?

 1. Yeniden düzenleme yapıldıysa.
 2. Kurumun adı ve adresi değiştiyse.
 3. Eğitim faaliyeti, lisanslarda belirtilmeyen şubelerde planlanıyorsa.
 4. Hizmet listesi ve eğitim programı değiştiyse.
 5. Eğitim konusunda yeni bir yasa varsa.

eğitim lisansının yenilenmesi

Teknik bir hata tespit edildiğinde, bir yazım hatası, bir belgenin yeniden verilmesi gerekmemektedir. Ruhsatlandırma makamı yanlışlıkları düzeltir. Ve hata kendi hatasıyla yapılmışsa, ücretsiz yapılacaktır.

Yeniden ihraç etmek için ihraççıya göndermek zorunludurBelge, lisans başvurusunu, ilgili başvuruyu, geçerli lisansın aslı, ücretin ödenmesi makbuzu. Tüm belgelerin, ayrıca, bir alındı ​​bildirimi ile birlikte taahhütlü postayla da gönderilmesine izin verilir. Ruhsat merciinin envanter üzerinde kabul ettiği belgeler, bir kopyası geri gönderir veya şahsen verir.

Sonuç

Bu incelemenin netleştirilmesine yardımcı olmasını umuyoruzBöyle bir sürecin lisans gibi temel inceliklerini ve yakında bir eğitim kurumu lisansına sahip olacaksınız. Asıl mesele, kendi hatalarınızı düzeltmek zorunda kalmamanız için ihtiyacınız olan tüm sorumluluk ve özenle bu konuya yaklaşmaktır.

 • Değerlendirme: