ARAMA

Medeniyet kavramı

Medeniyet kavramı bütünlüğü içerirmanevi küreler, kültürel ve maddi değerler, bir toplumun yönetim örgütleri. Bunlar belirli öncelikli alanlar, sosyal kurumlar ve çeşitli maddi nesneler biçiminde sunulan faaliyet biçimleri ve normlardır.

Medeniyet kavramına dahil olan tüm kategorileri dikkate alın.

  1. Kültür - toplumun zihninde ve pratiklerinde yerleşik bir dizi norm, kural ve değer. Örneğin, bu dil, edebiyat, düşünce türü, teknoloji, bilim ve gelenek.
  2. İdeoloji, sosyal teoriler, fikirler ve görüşler sistemidir. Özellikle politik görüşler, din, estetik, ahlak, felsefe ve hukuk burada yer alabilir.
  3. Ekonomi, ekonomiyi yöneten bir sistemdir. Özellikle bunlar, üretim ilişkileri, işbölümü, üretim biçimleri ve mülkiyet biçimleridir.
  4. Siyaset bir hükümet sistemi. Özellikle, bunlar partiler, devlet sistemi, sosyal kurumlar ve idari sanatlardır.

Medeniyet kavramı çeşitli uygulanabilirilkel komünal sistemin seviyesinin ötesine geçen toplumlar. Bu, barbarlık, primitiflik ve vahşetin ardından insanlığın gelişim aşamasıdır.

Medeniyetin temel özelliklerini düşünün. Bu, kültürel ve ekonomik yaşamın merkezi olan fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin ayrılığı, yazının ortaya çıkışı olan şehirlerin varlığıdır. Medeniyet kavramı bir model değildir. Sonuç olarak, burada uygarlığa atfedilebilecek farklı toplum türleri hakkında konuşabilirsiniz. Tarihi örnekleri ele alalım. Dünyada farklı zaman aralıklarında Katolik, Çin, antik, eski Mısır, İslam uygarlıkları vardı. Hepsinin kendine özgü özellikleri vardı, ama aynı zamanda ortak noktaları da vardı.

Medeniyetler iki ana tipe ayrılmıştır. Birincisi, bunlar birincil medeniyetler. Etnik ortamda ortaya çıkarlar ve ayrıca iki seviyeye ayrılırlar. Anne ve ilk uygarlıklar kendiliğinden ortaya çıkar. Bağlı medeniyetler, etnik çevrenin ve sosyo-kültürel faktörün etkileşiminin bir sonucu olarak orijinal tipteki toplumlardan oluşmaktadır.

İkincisi, bunlar ikincil medeniyetlerdir. Bunlar, zaten yeterince gelişmiş toplumlarda, niteliksel yeniden yapılanma ve sosyo-kültürel geleneklerin, normların ve ilkelerin geliştirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkarlar.

Kültür ve uygarlık kavramının bazıişaretler. Örneğin, bu, sosyal normlarının belirli bir yaşam tarzına dayalı yayılmasıdır. Yani, uygarlıkları bir bütün halinde birleştirme eğilimi var. Çoğu zaman bu uzun savaşlarla olur.

Her medeniyet kendi etrafında yaratırKomşu etnik gruplara etki eden sosyo-kültürel alan. Gelişmiş bir toplumda kurallar, gelenekler, değerler ve normlarda ifade edilen dini ve ahlaki sistemler vardır.

Ana özellikleri arasındaki fark nedirMedeniyetler? Her toplumun eşsiz koşullarda oluştuğunu hatırlamaya değer. Medeniyetin gelişimi, ekonomik ve kültürel potansiyelden, çeşitli etnik gruplar biçimindeki tarihi çevre, doğal peyzaj ve hatta iklim koşullarından etkilenmektedir.

Böylece, geliştirilen temel özellikleri incelediktoplumlar. Burada başka bir önemli tanımı hatırlamaya değer. Toplumun gelişimine yönelik uygarlık yaklaşımının birkaç önemli ayırt edici özelliği vardır. İlk olarak, tarihin ve ilerlemenin yaratıcısı kişiyi yapar. İkincisi, toplumun gelişiminin manevi faktörü, medeniyet yaklaşımında önemli bir rol oynamaktadır. Üçüncüsü, bireysel ulusların, toplumların ve ülkelerin tarihinin tekliği de dikkate alınmaktadır.

  • Değerlendirme: