ARAMA

İnsan faaliyetleri - özel bir sosyal aktivite şekli

İnsan faaliyetleri - tuhaf bir formçevreleyen gerçeklikle etkileşim. Bu karmaşık bir kategoridir. Etkinlik, bir insanın aktivitesidir, bunun sonucu olarak, varoluşun ortamı ve kişinin kendisi dönüştürülür. Bu, bireylerin tek başlarına ya da yalnızlık içinde, çevreleyen dünyayla tek başına hareket eden faaliyetidir. Ancak, her ne olursa olsun, ayrı ayrı düşünülemez, halkla ilişkilerden, toplumun yaşamından uzaklaşılamaz. Bu sistem, insan aktivitesinin hiç bulunmadığı halkla ilişkiler sistemine dahil edilmiştir.

Hayvanlarla benzerlik, aynı zamanda bir insanyaşam koşullarına uyum sağlar, ancak asıl fark aşağıdaki gibidir: aktivitesi dönüşümsel niteliktedir. Bu nedenle, hayvanlar doğal ortamda yaşarlar ve insanlar, sosyal, politik, ekonomik, yasal vb. Birtakım ilişkilerin kurulduğu bilinçli emeğinin sonucu olan sosyal ortamda yaşarlar. Hayvan dünyasında, bu tür bağlantılar mevcut değildir. İnsanları çevreleyen gerçeklik onların yaratımlarının sonucudur.

İnsan etkinliği maksatlıBilincine sahip olduğu gerçeği. Sonuç olarak, akılda bırakılmış bir sonuç elde edilir. Amaç, olasılıklara uygun olmalıdır. Emek sürecinde hedefe ulaşmaya yardımcı olan her şeye emek araçları denir. Sadece insanlar özel araçları kullanarak çevreyi etkileyebilirler.

Bir kişinin herhangi bir faaliyetinin motivasyonu vardır, o zamanharekete geçmesinin bir nedeni var. Sebep, ihtiyaçların, çıkarların etkisi altında ortaya çıkar. Ana sebep, insanın temel kaynağı olan kendi ihtiyaçlarını karşılama arzusudur.

Temel olarak insan aktivitesifiziksel ve manevi olarak ayrılır. Fiziksel - çeşitli doğal nesnelerin veya kamusal nesnelerin dönüşümüdür. Ruhsal, insan bilincindeki değişimdir.

Pratik aktiviteler pratiktirKişinin kendisi de dahil olmak üzere çevredeki dünya ve toplumun değişimi. Sadece doğanın dönüşümü maddi ve üretimdir ve toplumun dönüşümü sosyal ve örgütsel bir faaliyettir.

İnsanın bilişsel aktivitesi çok yönlüdür.ve çeşitli. İdeolojide ve dünya görüşünde ifade bulduğu değerlerin bir anlayışı vardır. İnsan, yaratıcılığa katılacak maddi ve manevi değerler yaratabilir. Fakat insanların davranışlarının güdüsü sadece bilinçli değil, aynı zamanda bilinçsizdir. Sezgi yaratıcılıkta özel bir rol oynar.

Toplumda tam teşekküllü bir varlık için çeşitli faaliyet alanlarına ihtiyaç vardır. Ayrıca, özelliklerinde farklı olan insanlar bunu veya bu alana daha yakın olanları tercih ederler.

İnsan faaliyet alanları, bunlardan sekiz tane var:

  1. Pedagoji. İnsanları sosyal değerlere taşır. Anaokulundan yüksek öğrenim kurumlarına kadar toplumun oluşumunu içerir. Öğretmenler, öğretmenler.
  2. Yönetim alanı. Toplumun tüm yönetim organizasyonlarını içerir. Yöneticiler, memurlar, memurlar tarafından yönetilmektedir.
  3. Bilim. Dünyayı geliştirmek için tasarlanmış yeni başarılar oluşturun. Bilim adamları yap.
  4. Mad. Manevi değerlerin yaratılması. Sanatçılar, yazarlar, şairler, sanatçılar.
  5. Ekoloji. Yaşam kalitesini arttırmak için denir. Araştırma enstitüleri, bakanlıkları ve çeşitli derneklerle meşguller.
  6. Ekonomi. Maddi zenginlikte artış. Bankacılar, girişimciler, işçiler buna katılıyor.
  7. İlaç. İnsanoğlunun durumunu iyileştirmek için çağrılır, hastaneler, poliklinikler ve diğer sağlık tesisleri, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları tarafından uygulanır.
  8. Fiziksel eğitim. Bu bir yaşam tarzı. Sporcular ve sıradan vatandaşlar ile ilgilenir.
  9. </ ol </ p>
  • Değerlendirme: