ARAMA

Yöneticinin işlevleri. Mesleğin özellikleri

En popüler mesleklerden biriHer seviyeden yöneticiler. Bir işi veya başka bir faaliyeti organize ederken çok az kısıtlama olduğu düşünülse bile, tüm süreç üzerinde sıkı bir kontrol hâlâ gereklidir. Bu iyi bir yönetici veya yöneticinin ana görevidir. Bu nedenle, bu meslek bugün çok acil. Yöneticinin işlevlerini daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Bu mesleğin farklı yönleri olmasına rağmen, her birinin ortak özellikleri vardır.

Yönetici ile yüzleşen ana görev,Her bir çalışanın çalışmasını en büyük etkiyle gerçekleştireceği faaliyetlerin organizasyonu. Bu durumda, fonların, paranın ve diğer değerli malların maliyetlerinin asgari düzeyde olması gereklidir. Yöneticinin aşağıdaki işlevleri vardır:

1. İdari işlev, personel politikasını yürütmektir. Bu, işgücünün ön analizidir, eksikliklerini tespit eder, adayların seçimini yapar ve çalışmalarını organize eder. Son madde, mesleki uyumsuzluk durumunda görev dağılımını, adaptasyonda yardım, eğitim ve işten çıkarmayı içermektedir.

2. Stratejik işlev, işgücünü sürekli olarak izlemek. Çalışanlar ile ilgili olarak nesnel, sürekli ve saygılı bir şekilde ifade edilmelidir.

3. Yöneticinin fonksiyonları uzman ve danışmanlık çalışmasını içerir. Şirketin ve ünitelerinin üretim ve ekonomik durumu alanındaki uzmanı bilmek önemlidir. Bu tür mesleki yeterlilik, şirketin faaliyetleri ile ilgili çeşitli konularda başarılı yönetim ve tavsiyelerde bulunmak için gereklidir.

4. Eğitim işlevi, ekibi ahlaki prensipler, iş zekası ve faaliyet alanında eğitmek ve yeni çalışanların iş sürecine katılmasına yardımcı olmaktır.

5. Psikoterapötik işlev, ahlaki desteğin sağlanmasını içerir. Bağlı bir ekip geleceğe güvenmeli ve her temsilcisine her zaman yardımcı olunmalıdır. Sadece bu durumda, çalışanlar kendilerine verilen görevlere odaklanabilir.

6. İletişimsel ve düzenleyici işlev, yalnızca bölümlerin ve departmanların değil, aynı zamanda tüm şirketin başarılı bir şekilde yönetilmesi için bilgilerin zamanında sağlanmasıdır.

7. Yenilikçi bir işlev, personel ve üretim sürecini yönetmek için yeni yöntemler geliştirmek veya araştırmaktan oluşur. Sadece şirket içinde değil, aynı zamanda dışarıda meydana gelen tüm değişikliklere hızlı bir şekilde tepki vermek gerekir.

8. Disiplin işlevi, disiplinin sürdürülmesini ve tüm üretim sürecinin kontrolünü içerir. Burada gerekli disiplin cezaları uygulanır. Haklı olmalılar. Ayrıca, görevlerini en yüksek verimle yerine getiren işçileri cesaretlendirmek şeklinde motivasyon yöntemleri kullanırlar.

Bunlar yöneticinin ana fonksiyonlarıdır. İşin niteliğine veya üretim sürecine bağlı olarak değişebilir. Ama genel olarak, bunlar iyi bir yöneticinin sahip olması gereken niteliklerdir. Örneğin, bir ofis yöneticisinin işlevleri bir üretim yöneticisininkinden biraz farklı olabilir.

Ancak bu uzmanla yüzleşen görevlersadece işgücünü değil. Yöneticinin fonksiyonları da finans, üretim süreçleri üzerinde kontrol altındadır. Pazarlamanın temellerini, ürün satmanın yollarını ve bazı yasal dayanakları bilmelidir. Bunun birçok alanda bilgi gerektiren çok yönlü bir meslek olduğu söylenebilir.

  • Değerlendirme: