ARAMA

Bir anaokulunda çocuk aktiviteleri. Oyunun önde gelen etkinliği olarak

Okul öncesi bir çocuğun bir çocuk tarafından ziyaret edilmesigeleceğin yetişkinin kişiliğinin kapsamlı gelişiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ebeveynler evde okuma ve yazma öğretebiliyorlarsa, akranları ile iletişim kurmadan ve takımdaki görevleri yerine getirmeden çocuğun sosyalleşmesi imkansızdır. Anaokulu çocuğun normal büyümesini teşvik eder, onu yetişkinliğe hazırlar.

Federal gereksinimlere uygun faaliyet türleri

Genel olarak kabul edilen gereksinimler vardır.Ülkenin tüm okul öncesi kurumlarına bağlı kalmalıdır. Bu nedenle, FGT'ye göre çocuk aktivitelerinin ana türleri, oyun bileşeni, iletişimsel, emek, bilişsel-araştırma, müzik-sanatsal, üretken ve okuma içerir.

bahçede çocuk aktiviteleri türleri
Anaokulunda genel eğitim programıSadece bir yetişkinin ve bir çocuğun etkileşimi ile yapılmalıdır. Birçok görev bebeğin kendi başına karar vermesi gerekir. Bu tür aktiviteler sadece yeni beceriler kazanmamayı değil, aynı zamanda mevcut olanları pekiştirmeyi de sağlar.

Federal devlet gereksinimleri geliştirildiÇocukların rejim anlarını yaşlarına uygun olarak dikkate almak. Bu temelde, uyku ve uyanıklık dönemlerini göz önünde bulundurarak, temel çocuk aktiviteleri planlanmalıdır.

Anaokulunda oyun oynama

Oyun haklı olarak ana tür olarak adlandırılabilirOkul öncesi faaliyetler. Rol oynama kişisel gelişim, fiziksel aktivite çocuğun hızlı oluşumuna katkıda yardımcı olur. Bebek için ilginç olan herhangi bir eğitim daha üretken. Birçok eğitim programının bir oyun şeklinde inşa edilmesi tesadüf değildir.

FGT'ye uygun ana faaliyet türleri
Çocuğun tüm okul öncesi yaşı olabiliriki gruba ayrılmıştır. Okul öncesi yaşta, oyunlar en objektif. Çocuklar çevrelerindeki dünyayı görsel olarak incelerler. Bir nesneyi diğerinden ayırmaya çalışırlar, tadabilirler. Okul öncesi yaşlarda, çocuklar zaten birbirleriyle etkileşime girmeye başladılar. Rol oynayan oyunlar popüler hale geliyor. Ve eğer eğitimcinin eğitim sürecini doğru bir şekilde oluşturması durumunda, oyunun biçiminde, çocuklara yazmaları ve okumaları öğretilebilir. Anaokulundaki her türlü çocuk aktivitesi bir dereceye kadar ona bağlı olmalıdır.

Bilişsel araştırma etkinliği

Daha az önemli bir aktivite dikkate alınamazbilişsel araştırması. Bu görüş, oyunla yakından ilgilidir. Bunun nedeni, çocuğun çevredeki dünyayı tanımasıdır. Bilişsel aktivite, herhangi bir çocuklukta büyük önem taşır. Eğitimcinin çocuklar için oluşturduğu hedeflere bağlı olarak, bu etkinlik deney, gözlem, gezi içerebilir.

ana çocuk aktiviteleri
Ayrı ayrı, hedefe dikkat edilmelidir.yürüyün. Sıcak mevsimde, parka veya şehir dışına yapılan geziler sayesinde, öğretmen çocuklara birçok sorunu aynı anda çözmelerine yardımcı olur. Aktif dinlence, doğal alanın doğası ve hayvanları ile yakınlık ile birleştirilebilir. Ayrıca, taze hava çocukların iştahının ve uykularının gelişmesine katkıda bulunur. Günlük yürüyüşler için bir engel çok düşük hava sıcaklığı veya yağış olabilir. Yaz mevsiminde bakıcılar, çocukların açık güneşte daha az zaman geçirmelerini ve başlıklar giymelerini sağlamalıdır. Yaz aylarında anaokulunda neredeyse her türlü çocuk aktivitesi açık havada yapılabilir.

İletişimsel aktivite türü

Okulöncesi kurumun ana görevigelecekteki yetişkinlik için bir çocuk hazırlamak. Küçük bir kişi topluluğa girmeden önce çok fazla beceri kazanmalıdır. Sadece ev eşyalarını konuşma veya kullanma becerisi değil, aynı zamanda başkalarıyla doğru iletişim kurabilme de değildir.

Çoğu çocuk sadece bir ortak buluyorakranlarıyla ve yetişkinlerle dil. Fakat her çocuğun okul öncesi kurumunda mutlaka sosyalleşmeyi zorlaştıran bir grup kapalı tip çocuk var. Bu davranış, karakterin veya ebeveynliğin doğasından kaynaklanabilir. Çoğunlukla aile içinde kafa karışıklığı, çocuğun kendi kendine kapandığı ve yoldaşları ile iletişim kurmak istemediği gerçeğine yol açar. Çocuk aktivitelerinin ana türleri bu bebeğe yardım etmeyi amaçlamaktadır. Oyun formunda, öğretmen, onun, akranlarıyla iletişim kurmasını ve iletişim kurmasını sağlar.

anaokulunda aktiviteler
Doğru organize edilmiş iletişimAnaokulunda etkinlik, çocukların konuşma araçlarının geliştirilmesine de katkıda bulunur. Sınıflar, belirli konulardaki çocuklarla iletişimi, durumsal görevleri, konuşmaları, bilmeceleri tahmin etmeyi içerebilir. Oyun çocuklar ile çok popüler. En sevilen masal kahramanlarının rolüyle, çocuklar kendilerine daha fazla güvenir, yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarır.

Okul öncesi iş aktivitesi

Tam teşekküllü olarak var olmak içinToplum, çocuğun sadece doğru bir şekilde nasıl iletişim kurulacağını değil, aynı zamanda kendisinin de hizmet etmesi gerektiğini öğrenir. Anaokulundaki her türlü çocuk aktivitesi çocukların bağımsızlığı öğrenmesine yardımcı olur. Mutfak aletlerini yetişkinlerin yardımı olmadan düzgün bir şekilde giyip saklayabilmelidirler.

Ekonomik ve ev işleri de değilson yer Çocuğun yetişkinlerin faaliyetlerine aşina olması gerekir. Özellikle ev işleri ile ilgilidir. Sadece eğitimci, çocukları gündelik hayatın kültürünü değil, aynı zamanda evdeki ebeveynleri de öğretir. Çocukların okul öncesi çağında bile, ebeveynler bakıcılar ile birlikte çocuğun doğruluğunu öğretmelidir. Tüm bebekler oyuncak ve mutfak aletlerini temizlemelidir. Bir okul öncesi, her şeyin yerlerini bildiğini bilmek zorundadır.

Bir yetişkin ve bir çocuğun ortak faaliyeti de sosyal gelişime katkıda bulunur. Çocuk, bazı ya da diğer günlük işleri daha çabuk çözmeyi öğrenir ve toplumdaki öneminin derecesini anlamaya başlar.

çocuğun anaokulunda etkinliği

Üretken aktivite

Anaokulundaki dersler, hayal edilemezçizim, modelleme ve uygulamalar. Tüm bunlar zihinsel gelişmeyi destekleyen üretken bir aktivitedir. Sınıfta, çocuklar düşüncelerini ifade etmeyi, hayal gücünü göstermeyi öğrenirler. Sanat sevgisinin yapılabildiği anaokulunda ve ebeveynler genellikle bu sırada çocuğun yeteneğini ortaya koyuyor.

Övgü çok önemli bir noktaüretken faaliyetler. Hiçbir durumda okul öncesi çocuğa hata verilmemelidir. Eğitimci sadece çocuğu yönlendirebilir, belirli bir problemi çözmek için nasıl optimal olacağını önerir. Okul öncesi kurumlarda derecelendirme sistemi bulunmaması tesadüf değildir. Çocuğun çizim yaptığını veya uygulamayı diğerlerinden daha kötü yaptığını bilmesi gerekmez.

Anaokulunda üretken aktivitelerçocuğu çevreleyen doğaya, temel renk ve formlara alıştırmaya yardımcı olur. Ayrıca, çizim ve modelleme, hareketlerin koordinasyonunun geliştirilmesine katkıda bulunur.

Müzikal ve sanatsal etkinlik

Çocuklarda çocuk aktivitelerinin müzik çeşitleriBahçede şarkı söyleme, şarkı söyleme, enstrüman çalmanın yanı sıra müzikli oyun oynama yer alıyor. Bu tür sınıflarda, çocuklar yaratıcı yetenekler geliştirirler. Birçok çocuk vokal doğaçlama ile sınıfları sever. Çocukların performansları için hazırladığı müzikal ve sanatsal aktivitelerdir. Çocuklar büyük bir seyirciden önce kendini iyi hissetmeyi öğrenirler.

Çocuk aktivitelerinin önde gelen türü olarak oyun

Anaokulunda okuma

Çocukların sadece okumaya başladığı gerçeğine rağmenSadece okul çağında, eğitimciler bu beceriyi bundan önce iyi öğretmelidir. Çocuk her şeyden önce işi dinlemeyi ve anlamayı öğrenmelidir. Çok önemli bir beceri, bir kitabı ele alma becerisi olarak adlandırılabilir. Çocuk, sayfaları çizerek çizimleri göremeyeceğinizi bilmelidir.

Orta grupta, eğitimci tanıtmaya başlarharfleri olan çocuklar. Her şeyden önce, çocuklar kolayca telaffuz harfleri öğrenirler. Bunlar basit ünlüler ve ünsüzler. Daha sonra çocuklar harfleri hecelere koymayı öğrenirler ve onlar da kelimelerle.

Çocuğun anaokulundaki etkinliği zorunludur.Küçük şiirlerin incelenmesi ile ilişkilendirilmelidir. Bu tür sınıflar zihinsel gelişime katkıda bulunur, çocuğun hafızasını eğitir. Küçük öyküleri ve şakaları incelemek için ebeveynler evde de çocuklarla birlikte olabilirler.

Boş zamanın uygun organizasyonu da önemlidir

Çocuğun çocuğun temel becerilerini öğretmekokul öncesi kurum ilk sırada yer almaktadır. Fakat anaokulunda düzgün organize edilmiş kültürel ve boş zaman etkinlikleri de önemlidir. Çocuklar boş zamanlarını bir grupta yararlı bir şekilde geçirebiliyorlardı, yetkin bir şekilde organize edilmiş bir alan olmalı. Yetişkin oyuncaklarına özellikle dikkat edilmelidir. Büyük faydalar yaşayan bir köşe, mutfak veya eczane şeklinde karşılık gelen bölgelere sahiptir. Özel oyuncaklar, çocukların rol yapma oyunlarını daha yoğun hale getirir.

Çocukların faaliyetlerini gerçekleştirme koşullarıAnaokulu da tiyatro etkinlikleri içerir. Temsiller ve masallar, çocukların örtük oldukları materyali daha iyi bir şekilde pekiştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, çocuğun okul öncesi bir kurumun duvarları içinde kapsamlı gelişimi için uygun koşullar yaratılmıştır.

Anaokulunda çocukların faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için koşullar

Dadı ya da anaokulu mu?

Bugün, daha fazla ebeveyn tercih ediyorevde çocukların yetiştirilmesi. Bu arada, bir çocuğun sosyal ve rol davranışında beceri kazanabileceği okul öncesi bir kurumdadır. Çocuklar arasında çeşitli formlarda iletişim deneyimi kurulmuştur. Evinizin duvarlarında elde edilemeyen olumsuz bir deneyim bile çocuğa iyi gelir. Çocuk oyunlarının önde gelen bir türü olarak oyun, takımdaki bebeğin çok yönlü gelişimini destekleyecektir.

Bununla birlikte bunun avantajları ve yetiştiriciliği varevde çocuk. Pedagojik eğitimi olan bir dadı, karakterinin doğasını göz önünde bulundurarak, belirli bir çocuğu eğitmek için elinden gelenin en iyisini yapar. Bu, içinde en iyi nitelikleri ortaya çıkarma fırsatı verecektir.

  • Değerlendirme: