ARAMA

Kurum personelinin kriz zamanlarında yönetimi

Organizasyonun personel yönetimi -İşletmenin bir bütün olarak verimliliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, kalifiye personelle, etkin kullanımı ve gelişimini sağlamayı amaçlamıştır.

Organizasyonun personel yönetimi
Personelin etkin kullanımı ile ilgili olarakPotansiyel, her bireysel işçinin verimliliğini ve etkililiğini etkilemek için ana araç motivasyonudur. Bu veya diğer motivasyon türlerine dayanarak, bu tür personel yönetimi organizasyon yöntemlerini ayırt edin:

 • ekonomik yöntem - ücret, ikramiye, nakit ikramiye vb. gibi sadece ekonomik motivasyon yöntemlerini ifade eder;
 • örgütsel ve idari yöntem - liderin otoritesine, sorgulamayan teslimiyete ve personel arasında yüksek düzeyde bir disipline dayanan bir direktif doğasının motivasyonu;
 • sosyo-psikolojik yöntem - çalışanların psikolojik portrelerine ve çeşitli psikolojik tekniklere dayalı olarak, işletmenin çalışanlarının ahlaki ve psikolojik uyarımı ve teşviki.

Organizasyon personelinin antisizm yönetimi
Ayrı ayrı, bu tür aktiviteKurum personelinin kriz yönetimi, genel anlamda insan kaynaklarını yönetmeyi amaçlayan bir dizi karar ve eylemdir.

Kriz sırasında personel yönetimi aşağıdaki sorunları ve sorunları içermektedir:

 • teşebbüsü piyasadaki değişen koşullara adapte edebilen özel bir üst düzey ve orta düzey yöneticilerin oluşturulmasını;
 • İşletmenin en değerli personelinin korunması - işletmelerin geliştirilmesi ve işletilmesine katkısı maksimize edilen deneyimli uzmanlar, yöneticiler ve işçiler;
 • personel potansiyelinde bir azalma değil, değişen piyasa koşullarında işletmenin tüm gereksinimlerini karşılayan en rasyonel organizasyon yapısına getirilmesi;
 • Ekipteki sosyal ve psikolojik gerilimin azaltılması (ideal olarak - tamamen ortadan kaldırılması), yönetime karşı bir güvensizlik düzeyi.

Kriz döneminde kurum personelinin yönetiminin maksimum etkinliğe sahip olacağını garanti eden en önemli anlardan biri, doğru personel politikasının seçilmesidir.

organizasyon personel yönetimi yöntemleri
Dört temel kriz karşıtı personel politikası vardır:

 • pasif - hem personelin hem de yönetimin eylemlerinin açıkça tanımlanmış bir planı yoktur ve genellikle krizin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmayı amaçlar;
 • aktif - işletmenin yönetimi, piyasa krizinin gelişimine dair tam bilgi ve tahminlere sahiptir ve kriz durumunu bir bütün olarak etkileme yöntemleri ve araçlarına sahiptir;
 • Reaktif - yönetim, yalnızca genel gözlem ve krizin bireysel semptomlarının kontrolünü yürütür, olumsuz sonuçların yerelleştirilmesine yönelik belirli eylemler gerçekleştirir;
 • Önleyici - aktiften sadece örgüt liderliğinde kriz durumunu etkilemek için araç ve yöntemlerin yokluğunda farklıdır.

Organizasyon personelinin uygun şekilde planlanmış yönetimi, şirketin herhangi bir kriz durumunun koşullarında ayakta kalabilmesini sağlayan en önemli koşullardan biridir.

 • Değerlendirme: