ARAMA

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarFaaliyetleri sırasında, kar elde etme ve alma amacını gerçekleştirmeyen kuruluşlar. Ticari karın hala alınması durumunda, organizasyonun katılımcıları arasında dağıtılmaz. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan tüzel kişilik, ancak fiilen yaratıldığı ve karşılık geldiği amaçlara hizmet ettiğinde, her türlü girişimcilik faaliyetini yürütebilir.

Bu tür organizasyonlarkanunla sağlanan diğer form. Örneğin, bir tüketici kooperatifi, bir kamu kuruluşu ya da bir dini kuruluş, bir hayır vakfı ya da bir devlet ya da belediye üniter teşebbüsü olabilir.

Benzer faaliyetleri yürüten ticari olmayan bir kuruluşun kuruluşları aşağıdaki hizmetleri sunmaya hizmet eder:

  • Çeşitli sosyal hizmetler
  • Yönetim hizmetleri
  • Ülkenin savunma faaliyetleri
  • Kamu düzeninin korunması dahil olmak üzere kolluk kuvvetleri hizmetleri.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanıBu örgütlerin faaliyetlerine girdiği çeşitli finansal ilişkilerin maddi taşıyıcısı. Mali ilişkiler, kurumun çalışanlarının, diğer kişi ve kuruluşların yanı sıra, devlet kurumları ile birlikte vergi ödenmesi ve bütçeye zorunlu katkılarda bulunmalarından kaynaklanır.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı paradır.çeşitli kaynaklardan harekete geçirilen, hem kuruluşun faaliyetlerini yürütmek hem de genişletmek için. Bu finansal kaynağın kaynakları, işletmenin ne tür ve nitelikte (ücretli, ücretsiz, karışık) sağlanacağına bağlı olarak, işletmenin sağladığı hizmetlerdir.

Tamamen kendi kendine yeterlilik veya finansmanOnaylanan tahminlere dayanarak, kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından finanse edilen parasal kaynakları harekete geçirme ve kullanma yolları da bu şekildedir. Bu veya bu yöntem, işletmeyi yönetme yöntemlerine bağlı olarak uygulanır.

Tahmini finansman kullanımıÇeşitli düzeylerde bütçe fonlarının organizasyonu, onaylanmış tahminde rehberlik ederek masraflarını karşılayabilmektedir. Organizasyonu finanse etmek için böyle bir yöntemle, tüketicilere sunduğu hizmetleri ücretsiz olarak sağlar. Harcama geliri tahminlerinde sağlanan bütçe fonları, kar amacı gütmeyen kuruluşların finansmanını oluşturan mali güvencenin ana parçası olacaktır.

Onaylanmış bütçeye dayalı finansmansosyo-kültürel alanda uygulanır. Çoğunlukla, bunlar nüfusa eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler sağlayan bütçe kurumlarıdır. Aynı şekilde, hem devlet otoriteleri hem de yerel öz-yönetim, hukuk ve düzen ve savunma, devlet güvenlik organları ve çeşitli organlar sağlayan kuruluşlar finanse edilmektedir.

Ana finans kaynağı olmasına rağmenkar amacı gütmeyen kuruluşların bütçe fonlarından oluşması, buna rağmen, bu tür kuruluşların ek bütçe dışı finansman kaynakları aramasını zorunlu kılan çeşitli nedenler vardır. Bunun nedeni, nüfusun yaşam kalitesindeki düşüş, sosyal sorunların büyümesi, sosyal ve maddi malların tüketici düzeyindeki artış, bütçe açığının büyümesi ve benzeridir.

Bundan sonra, özelliklerin sonucuna varabilirizKâr amacı gütmeyen kuruluşların finansmanı, faaliyetlerinin spesifik yönelimi ile belirlenebilir. Bütçe fonlarına ek olarak, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için mali destek kaynakları da katılımcılardan ve bağışlardan katkılar içerebilir. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun herhangi bir girişimcilik faaliyeti sonucunda kar elde etmesi durumunda, yasa gereği, kuruluşun hedef masraflarına hizmet etmelidir. Ancak, bu geliri kurumun amaçlarına uygun olarak ancak kâr vergisi ödendikten sonra kullanmak mümkündür.

  • Değerlendirme: