ARAMA

Örgütsel Kültür Yönetimi: Yenilikçi Gelişim ve Bilgi Yönetimi Sorunları

Modernin verimliliğiişletmeler, örgüt kültürünün yönetimi ve bu yönetimin kalitesi, büyük ölçüde yenilikçi süreçleri geliştirme ve uygulama yeteneği ile belirlenir. Görev sadece pazarda hayatta kalmak, günlük görevleri yerine getirmek değil, aynı zamanda yenilikçi faaliyetlerle sürekli değişen dış ortamın gereksinimlerine uyum sağlamaktır.

Ilgili birçok yönleri arasındaİşletmenin inovasyon faaliyeti, inovasyon süreçlerinin sosyal tarafının analizi özel ilgi gerektirir. İnovasyon faaliyetinin ana kaynağı olarak işletmenin iş kolektifinin değerlendirilmesi hakkında konuşuyoruz. Dolayısıyla, doğrudan üretim sürecinde olmak, organizasyonun üyeleri, organizasyonel veya teknolojik değişimlere duyulan ihtiyacı ilk hisseden kişi olabilir. Yaratıcılık kaynaklarının yanı sıra yenilikçi fikirleri pratik olarak anlamlı sonuçlara dönüştürecek faaliyetlerin olduğu çalışma kolektifindedir. Yenilikçi kalkınmada insan faktörünün yeri ve rolünün göz ardı edilmesi, bir yandan yaratıcılık faaliyetlerini aktifleştirmede işgücü kaynaklarının ilgisizliğine yol açarken, diğer taraftan, makinenin el emeğinin yerini makineyle değiştirmek için üretim sürecinin organizatörü olan girişimcilerin motivasyon eksikliğidir.

Buna göre, organizasyonun yönetimiGirişim kültürü, iş kolektifine yenilikler uygulamak için etkili bir örgütsel ve yönetsel teşvik yaratma görevinin çözümünü sağlamalıdır. Böyle bir sistem aslında mevcut kümesi olarak yenilik süreçlerinin örgütsel ve yönetim kapasitesi ile temsil ve yaratıcı ve yenilikçi iş gücünün etkinliğini aracılık kurumsal özellikleri ile kullanılabilir. idari personele ilişkin elemanı, hem de yapısal personel, organizasyon, idari ve kültürel olarak elementler: işyerinde yenilik süreçlerinin örgütsel ve yönetim kapasitesini keşfetmek, özellikleri ve kendisini oluşturan unsurların her birinin etkisinin yenilik derecesini incelemek için önemlidir. Eleman takımda yenilikçi atmosferin yaratıcıları olarak, ikincisi, birinci yenilik bağımsız özneler olarak, her düzeyde nedeniyle yönetimin faaliyetleri, yönetici personelle ilişkilidir ve. Yapısal eleman yenilik işgücü üzerinde olumlu ya da olumsuz etki açısından organizasyon yapısının özellikleri ile ilişkilidir. Personel unsuru, yenilikçi potansiyelini daha iyi ortaya koymak için organizasyon personeli ile birlikte çalışacak bir dizi etkinlikle temsil edilir. Örgütsel ve yönetsel unsur, inovasyon sürecinin her aşamasının operasyonel yönetim özellikleri ile ilişkilidir. Kültürel unsur, organizasyonel kültür ve yönetim özelliklerini, çalışanların yaratıcı etkinlik faktörlerini temsil eder. Görüş yolları çalışanlarının inovasyon potansiyelini ifşa etmek işletme için elverişli bir ortam yaratacaktır yenilikçi süreçlerin organizasyonel yönetim kapasitesini tayin analiz eşyalarını geliştirin.

Şu anda, giderek ilgili bir yönüyönetim, bilgi yönetimi olur. Bilgi yönetimi, personel yönetimi teknolojilerinin, yenilikçi ve iletişimsel yönetimin temelini oluşturan organizasyonel yönetim kültürüdür. Bilgi yönetim sistemi aşağıdakileri içerir: dış kaynaklardan bilgi seçimi, sınıflandırılması, yayılması ve bilgi alışverişi, karar verme, kurumun kurumsal kültürünün yönetiminde bilginin dahil edilmesi, ürünleri, hizmetleri, veri tabanları.

Örgüt kültürünün modern yönetimi, bilginin doğru değerlendirilmesinin, kesin ölçümünün ve bilginin zamanında korunmasının büyük önem taşıdığını varsayar.

Çoğu şirket yönetim sistemlerini uygularBilgi. Bunlar genellikle Hewlett Packard, Coca-cola, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young gibi büyük şirketler. Rus örgütleri Lukoil, Siverstal ve Rosinter içerir.

Bilgi, bir sermayenin sermaye olarak bir varlığı kadar varlıktır ve bilgi bugün önemli bir rekabet avantajıdır.

  • Değerlendirme: